Intranet

Els usuaris d'  intranet de la CIV poden accedir a dos nivells d'informació corporativa. El primer nivell es accessible per tots els associats a la Concentració i podran trobar la documentació ordinària consistent en els Estatuts, les Actes de les reunions tant de l' Assemblea com de la Junta de Delegats i les convocatòries corresponents.

En el segon nivell, accessible només per les empreses que utilitzen la depuradora i que per tant son membres de la Junta d'Aigües, s'hi troben el reglament, les actes i les convocatòries de dita junta, així com informes, analítiques i tota aquella informació rellevant per els associats